CON ĐƯỢC GÌ VỚI TIẾNG ANH

TẠI GLOBAL EDU?

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

TRỰC QUAN

Đầu vào Beginner
-> Đầu ra Pre-A1

Chi tiết

Đầu vào Pre-A1
-> Đầu ra Lower A1 (A1-)

Chi tiết

Đầu vào Lower A1 (A1-)
-> Đầu ra Upper A1 (A1+)

Chi tiết

Đầu vào Upper A1 (A1+)
-> Đầu ra Lower A2 (A2-)

Chi tiết

Đầu vào Lower A2 (A2-)
-> Đầu ra Upper A2 (A2+)

Chi tiết

Đầu vào Upper A2 (A2+)
-> Đầu ra Pre-B1

Chi tiết

KHAI MỞ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Con biết cách lắng nghe, chia sẻ ý tưởng, tự tin thể hiện quan điểm, góc nhìn của bản thân, đóng góp vào tập thể.

KỸ NĂNG HỢP TÁC

Con biết cách hòa nhập với môi trường mới, phối hợp với bạn bè và phát huy thế mạnh bản thân.

KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN

Con học cách quan sát, tìm kiếm, phân loại, so sánh, giải thích, suy luận và nêu chính kiến của mình.

KỸ NĂNG SÁNG TẠO

Con được tạo cơ hội để thỏa sức tưởng tượng, làm mới ý tưởng và trình bày suy nghĩ của mình.

HỆ THỐNG CỐ VẤN