CHƯƠNG TRÌNH
TIẾNG ANH LÝ THÚ

• Phù hợp với nhiều trình độ học sinh khác nhau.
• Lộ trình học tối ưu và nâng cao.
• Kết hợp hoạt động trải nghiệm đa dạng giúp học sinh học tập hiệu quả: Ring the golden bell, English Festival, Fun English Day…
• Trao tặng học bổng giá trị cho các học sinh xuất sắc của trường.

MÔ HÌNH ĐẢO NGƯỢC
ACTIVE LEARNING HỌC CHỦ ĐỘNG

• Think – Pair – Share (Ghép cặp thảo luận)
• Role Playing (Đóng vai thảo luận)
• Peer Review (Đánh giá chéo)
• Game based learning (Học qua game)
• Socratic (Hỏi xoáy đáp xoay)

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP PROJECT-BASED LEARNING

Global Edu cam kết về chương trình, giáo trình, cử giáo viên nước ngoài giảng dạy trực tiếp tại trường cho học sinh và kết quả đào tạo

ĐĂNG KÝ TEST NĂNG LỰC

& NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ  CHƯƠNG TRÌNH
  TIẾNG ANH LÝ THÚ

  • Phù hợp với nhiều trình độ học sinh khác nhau.
  • Lộ trình học tối ưu và nâng cao.
  • Kết hợp hoạt động trải nghiệm đa dạng giúp học sinh học tập hiệu quả: Ring the golden bell, English Festival, Fun English Day…
  • Trao tặng học bổng giá trị cho các học sinh xuất sắc của trường.

  MÔ HÌNH ĐẢO NGƯỢC
  ACTIVE LEARNING
  HỌC CHỦ ĐỘNG

  • Think – Pair – Share (Ghép cặp thảo luận)
  • Role Playing (Đóng vai thảo luận)
  • Peer Review (Đánh giá chéo)
  • Game based learning (Học qua game)
  • Socratic (Hỏi xoáy đáp xoay)

  PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP PROJECT-BASED LEARNING

  Global Edu cam kết về chương trình, giáo trình, cử giáo viên nước ngoài giảng dạy trực tiếp tại trường cho học sinh và kết quả đào tạo

  ĐĂNG KÝ TEST NĂNG LỰC

  & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ